Zemljiše K (poslovne) namjene, blizu najvećeg rotora na ulazu u Pulu

prodaja Građevinsko industrijsko

Pula, Pula

  • 3000m2

780.000 € 5.876.910 kn

Ostali podaci o nekretnini

  • Cijena 780.000 €
  • Cijena /m2 260 €
  • Agencijska provizija 3% + PDV

Opis nekretnine

Prodaje se građevinsko zemljište K namjene (opće poslovne namjene - trgovačko-uslužna namjena, komunalno servisne namjene) u Puli, blizu najvećeg rotora na ulazu u Pulu. 

Zemljište je površine 3.000 m2, te je na odličnoj poziciji za obavljanje raznih djelatnosti. 

Iz lokacijske informacije:

"(1) Unutar površina opće poslovne namjene (K) može se uređivati prostor implementacijom trgovačko-uslužne, komunalno-servisne, te namjene javnog prometa, sukladno čemu se mogu graditi građevine i izvoditi drugi odgovarajući zahvati u prostoru, omogućeni u tim namjenama.
(2) Djelatnosti trgovačko-uslužne namjene koje se omogućavaju unutar površina opće poslovne namjene (K):

  • - trgovačke djelatnosti sve koje ne utječu negativno na uvjete života i rada na susjednim građevnim česticama, neovisno o vrsti zagađenja,
  • - uslužne djelatnosti sve koje ne utječu negativno na uvjete života i rada na susjednim građevnim česticama, neovisno o vrsti zagađenja, uključujući i liječničke ordinacije bez mogućnosti smještaja u svrhu liječenja,
  • - ugostiteljska djelatnost: restorani, barovi, kantine, sajmovi i zabavni parkovi, kockarnice, kladionice, noćni klubovi i sl.,
  • - djelatnosti sporta i rekreacije.

(3) U sklopu komunalno-servisne namjene mogu se graditi građevine koje su namijenjene osnovnoj djelatnosti distribucije, te upravljanja i unapređivanja distribucije svim energentima i vodom, zajedno sa svim komplementarnim djelatnostima uključujući rad sa strankama (potrošačima).
(4) Djelatnosti komunalno servisne namjene koje se omogućavaju unutar površina opće poslovne namjene (K):
- djelatnosti vezane uz opskrbu komunalnom i ostalom infrastrukturom,
- trgovačke djelatnosti: veletržnice,
- uslužne djelatnosti: popravak motornih vozila, predmeta za kućanstvo i sl., djelatnosti financijskog posredovanja, poslovanja s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge koje se neposredno bave ili su komplementarne s distribucijom, odnosno, upravljanjem i unaprjeđivanjem distribucije svih energenata i vode, uključujući rad sa strankama.

(6) Djelatnosti namjene javnog prometa koje se omogućavaju unutar površina opće poslovne namjene (K):
- djelatnosti prometa i prijevoza, kao i ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu koje su vezane na javni prijevoz putnika,

- uslužne djelatnosti: održavanje i popravak motornih vozila namijenjenim javnom prijevozu putnika, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pošta i telekomunikacije, financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirov. fondova, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava i ostale kompatibilne uslužne djelatnosti,
- trgovačke djelatnosti: trgovine na malo osim: trgovina motornim vozilima i priborom za motorna vozila, trgovina motociklima i trgovina motornim gorivima i mazivima,
- ugostiteljske djelatnosti: restorani, barovi, kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom,
- djelatnosti sporta i rekreacije."

Na Vama je samo da izaberete kojom se od djelatnosti želite baviti.

Kontakt: 0997031844 ili likvidusnekretnine@gmail.com, Milena Stojovska, agentica i stečajna upraviteljica. Cjelokupnu ponudu pogledajte na www.likvidus.hr

 

Kontaktirajte nas

Pošaljite upit