O nama


Agencija LIKVIDUS NEKRETNINE d.o.o. je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, koja je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-330-01/22-01/629, URBROJ: 517-08-01-01-01-22-2 dana 21. prosinca 2022. godine.
 
Naše poslovanje orijentirano je prvenstveno na područje Istarske županije. Posredovanje u kupoprodaji obavljamo na način da u cijelosti uvažavamo želje i interese klijenta i tražimo za njega najbolju priliku. U slučaju da klijent prodaje nekretninu pomažemo u pripremi za fotografiranje iste i oglašavamo je na raznim internet stranicama i društvenim mrežama.
 
Vršimo uvid u sve isprave i ostalu dokumentaciju glede nekretnina, te upozoravamo klijente na sve pravne nedostatke glede nekretnine. Ukoliko to klijent želi dovodimo ga u vezu sa odvjetnicima sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima vezanim za nekretnine. Pružamo usluge savjetovanja i cjelokupnu podršku u slučaju da za kupnju nekretnine klijent treba pribaviti kredit od banke, kao i u slučaju da želi kupiti nekretninu putem javne dražbe (ovrhe, stečaja, na sudu ili putem Financijske agencije). Uz punomoć pružamo usluge licitiranja na javnoj dražbi putem Financijske agencije u ime i za račun klijenta, do iznosa kojeg klijent odredi.
 
Obratite nam se sa povjerenjem!
Sa poštovanjem,
Agencija LIKVIDUS NEKRETNINE d.o.o.

OSNOVNI PODACI:

Naziv: Likvidus nekretnine d.o.o.  za poslovanje nekretninama i pružanje usluga
Skraćeni naziv: Likvidus nekretnine d.o.o.
Sjedište: Medulin, Fucane 1A
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Trgovački sud u Pazinu, Pa Tt-22/5967-2
OIB: 16748129257
Transakcijski računi: HR9124020061101110477, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
Temeljni kapital: 2.654,46 euro
Član uprave: Milena Veljović